Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava v letu 1999           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 1998           
Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet občine Dornava           
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Dornava na lokalnih volitvah           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Dornava na lokalnih volitvah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj           
Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje na volitvah za župana in člane občinskega sveta           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Dornava           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dornava           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta Dornava–dom           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1997           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava v letu 1998           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor