Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Dornava za leto 2003           
Sklep o povišanju cen programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2002           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dornava           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dornava           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2001           
Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo           
Sklep o izvajalcu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor