Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2004           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Dornava           
Sklep o ceni najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice na pokopališču Dornava in Polenšak           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Dornava           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2003           
Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč           
Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja na zemljišču           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor