Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna občine Dornava za leto 2013           
Sklep o začasnem financiranju občine Dornava v obdobju januar – marec 2013           
Popravek Odloka o spremembah Odloka o proračunu občine Dornava za leto 2012           
Pravilnik o nagrajevanju odličnjakov v srednji šoli ter uspešnih študentov           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Dornava za leto 2012           
Letni program kulture občine Dornava za leto 2012           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava            
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava           
Pravilnik o kriterijih, načinu vpisa in sprejema otrok v VVE pri OŠ dr. Franja Žgeča Dornava           
Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Dornava            
Letni program športa Občine Dornava za leto 2012           
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2011           
Odlok o priznanjih občine Dornava           
Odlok o proračunu občine Dornava za leto 2012           
Odlok o plakatiranju v občini Dornava           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v občini Dornava            
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna občine Dornava za leto 2012           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor