Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2014           
Sklep k predlogu cene storitve pomoči na domu           
Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljaja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dornava           
Odlok o spremembah in Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2013           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o premetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Dornava           
Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Dornava           
Zaključni račun Občine Dornava za leto 2012           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Dornava           
Letni program športa Občine Dornava za leto 2013           
Sklep o višini letnega vzdrževanja grobov za leto 2013 na pokopališčih Dornava in Polenšak           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2013           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Dornava           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2013           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Popravek odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor