Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava v obdobju januar - marec 2015            
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Dornava na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Dornava na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2014           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dornava           
Statut Občine Dornava           
Odlok o predkupni pravici Občine Dornava           
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2013           
Letni program drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Občine Dornava za leto 2014           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2014           
Letni program športa Občine Dornava za leto 2014           
Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoči na domu           
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo           
Sklep o višini letnega vzdrževanja, uporabi mrliške vežice, plačilnih govornikov in zastavonoša           
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dornava           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor