Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava v obdobju januar - marec 2016           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra            
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015           
Odlok o organizaciji in naćinu dela vaških odborov           
Sklep o ceni najema grobov, višini letnega vzdrževanja, uporabi mrliške vežice ter o plačilih govornika in zastavonoše           
Pravilnik o kriterijih, načinu vpisa in sprejema otrok v VVE pri OŠ dr. Franja Žgeča Dornava           
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za letom 2014           
Sklep o višini letnega vzdrževanja, uporabi mrliške vežice, plačilih govornika in zastavonoša           
Letni program športa Občine Dornava za leto 2015           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2015           
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoči na domu - Oskrba in pomoč, Olga Lupša s.p.           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Dornava           
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju Občine Dornava za leto 2015           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dornava           
Odlok o režijskem obratu v Občini Dornava           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2015            
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra           
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2015           
Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor