Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015           
Osnutek Odloka o organizaciji in načinu dela vaških odborov           
Predlog Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2015           
Predlog Letnega programa športa Občine Dornava za leto 2015           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - skrajšani postopek           
Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Dornava za leto 2014           
Predlog Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015           
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o režijskem obratu Občine Dornava           
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki           
Predlog Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015           
Predlog obvezne razlage Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor