Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o razrešitvi podžupana Občine Dornava           
Sklep o razrešitvi podžupana Občine Dornava           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Dornava           
Sklep o soglasju k ceni letnega vzdrževanja, uporabi mrliške vežice, plačila govornika in zastavonoša           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DO11- Rekreacijsko območje Dornava           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Dornava in Občino Sveti Tomaž           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Dornava v letu 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve           
Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Letni program športa Občine Dornava za leto 2019           
Letni program kulture Občine Dornava za leto 2019           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Dornava in Občino Ormož           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Dornava in Občino Gorišnica           
Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2018           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Dornava           
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2019           
Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dornava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor