Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna za leto 2013           
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna           
Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka           
Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2014           
Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2013           
Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2014           
Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2013           
Odlok o občinskih cestah v Občini Mirna           
Odlok o enkratnem denarnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Mirna           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert           
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Mirna           
Pravilnik o podeljevanju štipendij v Občini Mirna           
Pravila za izvolitev predstavnika občine Mirna v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2012           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2012           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna           
Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2012           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor