Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje           
Sklep o uskladitvi cene storitev "Pomoč družini na domu"           
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mirna           
Pravilnik o sofinanciranju vlaganj v zasebne vodovode v Občini Mirna           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "PIC Mirna"           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu "Roje - Mirna"           
Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2013           
Sklep o podaljšanju mandatov članom svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna           
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na Mirni z okolico           
Sklep o določitvi cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013           
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo           
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mirna           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor