Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna za programsko obdobje 2015 - 2020 - skrajšan postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna za leto 2016           
Predlog Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Roje-Mirna« - skrajšan postopek            
Predlog Sprememb Poslovnika občinskega sveta Občine Mirna - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Mirna           
Predlog Sklepa o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna           
Predlog Sklepa o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mirna           
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mirna - prva obravnava           
Predlog letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mirna za leto 2015 - 2. sprememba           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2015 - rebalans 2           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja za izvajanje dejavnosti distribucije toplote kot tržne dejavnosti           
Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje prestavitve bazne postaje na Gomili           
Predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna za programsko obdobje 2015 - 2020 - 1. obravnava           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zabrdje - Praprotnica« - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o oblikovanju oddelkov in uporabi fleksibilnega normativa za šolsko leto 2015/2016           
Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij v Občini Mirna - skrajšan postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cen za izvajanje storitev »Pomoč družini na domu«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor