Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna           
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna           
Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2017           
Odlok o drugih (2) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna           
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Trebnje na območju Občine Mirna           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Peskokop Jersovec           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2017           
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mirna           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mirna           
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna           
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mirna           
Sklep o določitvi cen za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu«           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna           
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mirna           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Trebnje na območju Občine Mirna           
Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev in drugih dogodkov v Občini Mirna           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor