Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna - 2. obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna - 1. obravnava           
Predlog Odloka o drugih (2) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Lokacijskega načrta plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Trebnje na območju Občine Mirna - 2. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) PESKOKOP JERSOVEC, širitev pridobivalnega prostora Jersovec II - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mirna           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) PESKOKOP JERSOVEC, širitev pridobivalnega prostora Jersovec II - 2. obravnava           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev in drugih dogodkov v Občini Mirna - 2. obravnava           
Predlog Obvezne razlage določb 51. in 142. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna (UGSO, št. 13/2014, 47/2016)           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev in drugih dogodkov v Občini Mirna - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenc - 2. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Mirna za leto 2016           
Predlog Odloka o podelitvi priznanj Občine Mirna - 2. obravnava           
Predlog akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana – 1. obravnava           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna - 1. obravnava           
Predlog Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Mirna za leto 2017            
Predlog Odloka o podelitvi priznanj Občine Mirna - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenc - 1. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor