Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna           
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o dopolnitvah Odloka o podelitvi priznanj Občine Mirna            
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v lasti Občine Mirna v najem           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Mirna v letih 2019 in 2020           
Sklep o popravku Sklepa o izdaji soglasja k cenam za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Mirne           
Zaključni račun proračuna Občine Mirna za leto 2018           
Sklep o kategorizaciji stanovanj v lasti Občine Mirna           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019           
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna           
Sklep o izdaji soglasja k cenam za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Mirna           
Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2020           
Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2020           
Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor