Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o komunalnih taksah           
Sprememba in dopolnitev statuta Občine Komenda           
Odlok o izdajanju javnega glasila občine Komenda           
Odlok o oglaševanju v občini Komenda           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Komenda           
Odlok o preprečevanju divjega odlaganja komunalnih odpadkov in prevoznih sredstev           
Odlok o ustanovitvi vaških odborov           
Odlok o občinskih cestah           
Statut Občine Komenda           
Poslovnik Občinskega sveta           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Komenda           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Komenda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor