Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komenda           
Program priprave zazidalnega načrta MO4 - Sloga Moste           
Sklep o imenovanju nadzornega odbora občine Komenda           
Sklep o razrešitvi in imenovanju začasnega direktorja zavoda kabelsko komunacijski sistem Komenda - Moste - Križ           
Sklep o imenovanju odbora za drobno gospodarstvo in turizem občinskega sveta Občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za družbene dejavnosti občinskega sveta Občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance občinskega sveta Občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za kmetijstvo občinskega sveta Občine Komenda           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Komenda           
Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda           
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep občinski svet Občine Komenda potrjuje mandat izvoljenemu županu občine Komenda           
Sklep o potrditvi mandata izvoljenim članom Občinskega sveta Občine Komenda           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Komenda           
Poročilo o izidu volitev za župana občine Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2002            
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Komenda           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v občini Komenda           
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja MO-2 Moste            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor