Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Komenda           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v občini Komenda           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda           
Sklep o delnem plačilu rezervacije mesta v vrtcu           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki Komenda           
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o imenovanju za predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Kamnik            
Sklep o imenovanju za predstavnico ustanovitelja v Svet Osnovne šole 27. julij Kamnik           
Sklep o imenovanju za predstavnico ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik            
Sklep o imenovanju v zvezi s kandidaturo za razpisano delovno mesto ravnateljice Glasbene šole Kamnik            
ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 1986 – 2000 IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 1986 – 1990, ZA OBMOČJE OBČINE KOMENDA (ZA II. FAZO POSLOVNO PROIZVODNE CONE KOMENDA)           
Odlok o lokacijskem načrtu območja KO11 Podboršt (KO12 Podboršt)           
Odlok o lokacijskem načrtu območja KO13 Gmajnica           
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v državni zbor ob volitvah v letu 2004           
Sklep o prodaji zemljišča           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep Občinskega sveta občine Komenda, predlog financiranja nabave zaščitne, reševalne in gasilske opreme do leta 2009.           
Sklep Občinski svet Občine Komenda daje soglasje k ceni storitev gospodarske javne službe »ravnanje s komunalnimi odpadki« v občini Komenda            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor