Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe in dopolnitve statuta občine Komenda           
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v letu 2006           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006           
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 157/4, k.o. Mlaka           
Sklep o odkupu zemljišča parc. št. 157/4, K.O. Mlaka           
Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta družbe poslovna cona Komenda, družba za upravljanje z nepremičninami d.o.o.           
Sklep o ceni storitve gospodarske javne službe »ravnanje z odpadki« v občini Komenda            
Poslovnik nadzornega odbora občine Komenda           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih občine Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 558, k.o. Kaplja vas           
Sklep o prodaji zemljišč v poslovno proizvodni coni II. faza           
Program priprave lokacijskega načrta območja O2/1 poslovnoproizvodne cone Ozka dela - II. faza           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o prodaji zemljišča parc. št. 1132/6, k.o. Suhadole           
Sklep o predčasnem delnem plačilu kupnine           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana v odboru za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Komenda           
Odlok o spremembi odloka o spremembi meje med naseljema Komenda in Moste           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor