Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2006           
Obvezno razlago 1. odstavka 5. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o LN območja 02 poslovno proizvodne cone ozka dela           
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v letu 2007           
Sklep o imenovanju uredniškega odbora glasila občine Komenda           
Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za kmetijstvo občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za drobno gospodarstvo in turizem občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju nadzornega odbora občine Komenda           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007           
Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o potrditvi mandata Županu občine Komenda           
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Komenda           
Program priprave sprememb odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja MO 2 Moste (za zemljišče parc. št. 94/1, k. o. Moste – skrajšani postopek, v nadaljevanju:  “spremembe UN”)           
Poročilo o izidu volitev za župana občine Komenda           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Komenda           
Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Komenda, v volilni enoti številka 1 - Komenda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor