Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o komunaljem prispevku v Občini Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda           
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Komenda           
Sklep o začasnem financiranju Občine Komenda v obdobju januar - marec 2008           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 10/5 in 11/4, obe k.o. Suhadole           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1155/4 in 1172/36, obe Suhadole           
Sklep o menjavi zemljišč parc. št. 1155/4 in 1172/36, obe k.o. Suhadole za zemljišča parc. št. 11/4 in 10/5, vse k.o. Suhadole           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda KOMOK           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Sklep o odkupu zemljišča parc. št. 529 k.o. Kaplja vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda           
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole 27. Julij           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Komenda ( za morfološko enoto Potok pri Komendi, Po-M1, MP – skrajšani postopek)           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2007-2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica           
Sklep o odkupu zemljišč parc. št 193/7 in parc. št. 193/9, obe K.O. Mlaka           
Odlok o lokacijskem načrtu območja KO5 Hipodrom / Športno središče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor