Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v obdobju januar - marec 2009           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 211/16, k.o. Mlaka           
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda Osnovna Šola 27. julij           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2008           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN 02/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela - II. faza           
Sklep o višini cene pomoči na domu           
Sklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v Svet Osnovne šole 27. julij Kamnik           
Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja M04 - Sloga Moste           
Sklep o določitvi cen za uporabo športne dvorane Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc.št. 1393/6, 1394/4, 1412/4, 1414/2, 1415/9, 1416/10, 1431/2, 1435/2, 1440/10, 1394/2, 1415/4, 1415/5, 1440/3, 1393/4, 1415/11, 1415/13, 1415/7, 1429/4, 191/4, 191/5 vse k.o. Moste in 568/3, 568/4, 570/2 ter 571/3, vse k.o. Kaplja vas           
Sklep o imenovanju vaškega odbora vasi Moste           
Sklep o povprečni ceni čiščenja odpadnih voda v Občini Komenda           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 30/4, 86/9 in 86/13 vse k.o. Kaplja vas           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 126/1 k.o. Križ           
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2008           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Mehurčki pri Osnovni šoli Komenda Moste           
Obvestilo o sprejetem planu ( Odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda. Ozka dela, II. faza)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor