Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v obdobju januar - marec 2010           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Mehurčki pri Osnovni šoli Komenda Moste           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca           
Obvezna razlaga odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja MO - Moste (ULRS št. 38/1990)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja 03 Gramoznica           
Obvestilo o sprejetem planu okoljevarstvenih zahtev           
Sklep o določitvi cen za uporabo športne dvorane Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda-Izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2009           
Sklep o potrditvi cen čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Komenda           
Sklep o izvajalcu Gospodarske javne službe za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode           
Obvezna razlaga           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02 - poslovno proizvodna cona ozka dela           
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja občinskega sveta občine Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode           
Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu območja 02 - poslovno proizvodna cona ozka dela s spremembami in dopolnitvami ( Uradne objave glasila Občine Komenda št. 07/04, 04/06 – v nadaljevanju: »odlok« ),           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor