Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave sprememb Odloka o občinskem prostorskem načrtu območja 03 gramoznica (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09)           
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v obdobju januar – marec 2011           
Sklep o imenovanju statutarno pravne komisije občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju uredniškega odbora glasila občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju nadzornega odbora občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za drobno gospodarstvo in turizem občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za kmetijstvo občinskega sveta občine Komenda           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Komenda           
Poročilo o izidu volitev za župana občine Komenda           
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom občinskega sveta občine Komenda           
Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana občine Komenda ter potrditvi mandata županu           
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o določitvi cen za uporabo športne dvorane Komenda           
Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Komenda v volilni enoti številka 2 Moste           
Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Komenda v volilni enoti številka 1 Komenda           
Seznam kandidatov za župana občine Komenda           
Odlok o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor