Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v obdobju januar – marec 2012           
Sklep o ukinitvi javnega  dobra na zemljišču parc.št. 902/3  1902 - k.o. Klanec           
Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste           
Sklep o ukinitvi javnega  dobra na zemljišču parc.št. 851/7 1907 - k.o. Križ           
Sklep o ukinitvi javnega  dobra na zemljišču parc.št. 450/1 in 450/2 obe  1901 - k.o. Mlaka           
Sklep o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Odlok o ustanovitvi novega naselja poslovna cona žeje pri Komendi ter uvedbi uličnega sistema v naselju poslovna cona žeje pri Komendi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta ko 11 Podboršt           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02/1 Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza           
Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za državnozborske volitve 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale- Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah           
Občinski program varnosti občine Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola 27. julij           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja križ – vzhodni del           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja suhega vodnega zadrževalnika Knežji potok           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica           
Sklep o imenovanju vaškega odbora vasi Nasovače           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor