Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Komenda za leto 2013           
Letni program športa v občini Komenda za leto 2013           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Komenda           
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Sklep o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Komenda za leto 2013           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega  dobra na zemljišču parc.št. 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 441/9, 441/10, 441/12, 441/13 in 441/14 vse k.o. 1901            
Sklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole 27. julij Kamnik           
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Kamnik            
Sklep o določitvi cen za uporabo športne dvorane Komenda           
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda osnovna šola Komenda Moste           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2012           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest b občini Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1131/4 k.o. 1906 - Suhadole           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljiščih v poslovni coni Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc.št. 455/2 k.o. 1901 - Mlaka           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc.št. 1157/4 k.o. 1906 - Suhadole           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki Komenda           
Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za volitve Predsednika Republike           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor