Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah LN območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela (za funkcionalno enoto Fe 6/3)            
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v obdobju januar - marec 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Komenda za leto 2013            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02 poslovno proizvodne cone ozka dela – funkcionalna enota fe6/3            
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02 poslovno proizvodne cone ozka dela – funkcionalna enota fe6/3            
Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda            
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt (oznaka območja po OPN: PB 2)            
Obvestilo o sprejetem planu           
Sklep o ukinitvi javnega  dobra na zemljišču parc.št. 834/5, k.o. 1903 – Nasovče            
Sklep o imenovanju vaškega odbora vasi gora pri Komendi           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora občine komenda            
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda           
Popravek sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt, objavljenega dne 25. 05. 2013 pod št. 3500-0002/2013 v Uradnih objavah Glasila Občine št. 04/13            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt            
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2013           
Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah LN območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela            
Sklep o razrešitvi in imenovanju članov nadzornega odbora občine Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1420/4, k.o. 1905 - Moste           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor