Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o imenovanju odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju uredniškega odbora glasila občine Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih komunalnih vod ter prilagoditev normativnega naziva premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja            
Sklep o imenovanju statutarno pravne komisije občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja občinskega sveta občine Komenda            
Sklep o imenovanju odbora za kmetijstvo občinskega sveta občine Komenda           
Sklep o imenovanju odbora za drobno gospodarstvo in turizem           
Sklep o začasnem financiranju občine Komenda v obdobju januar - marec 2015           
Sklep o imenovanju nadzornega odbora občine Komenda           
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom občinskega sveta občine Komenda            
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja            
Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana občine Komenda           
Poročilo o izidu volitev za župana občine komenda 19. 10. 2014 – drugi krog            
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine komenda 5. oktobra 2014            
Poročilo o izidu volitev za župana občine Komenda 5. oktobra 2014 - prvi krog           
Seznam kandidatov za volitve župana občine Komenda, ki bodo 19. oktobra 2014            
Obvestilo o predčasnem glasovanju - drugi krog rednih volitev županov            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor