Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju vaškega odbora vasi Žeje pri Komendi           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja KO 13 Gmajnica           
Sklep o začasnem financiranju občine komenda v obdobju januar – marec 2016           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike           
Sklep o določitvi cen oglaševanja v občini komenda           
Statut občine Komenda           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v občini Komenda            
Odlok o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb urejanja in vzdrževanja pokopališča in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne dejavnosti v občini Komenda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora občine Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine komenda za leto 2015           
Obvestilo           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine komenda (za enoto urejanja SU 9)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 - 2020            
Redakcijski popravek odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda           
Odlok o občinskih cestah v občini Komenda           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor