Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2017           
Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ           
Sklep o višini denarnega prispevka za novorojence v občini Komenda           
Sklep o višini cene pomoči na domu           
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda glasbene šole Kamnik           
Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi           
Sklep o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Zavoda medgeneracijsko središče Komenda           
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Nasovče           
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin           
Odlok o rebalansu proračuna občine komenda za leto 2016           
Sklep o določitvi cen za koriščenje fiksnega reklamnega prostora v športni dvorani Komenda           
Sklep o določitvi cen za uporabo športne dvorane Komenda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot fe p3/4, p3/5 in p3/6           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02 poslovno proizvodne cone ozka dela – funkcionalne enote fe 4/2, 4/3 in 4/4           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja ko 13 Gmajnica           
Poslovnik Nadzornega odbora občine Komenda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor