Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjščica v EUP KŠP 11           
Odlok o določitvi imena poti            
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6           
Sklep o ukinitvi javnega dobra            
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu mehurčki           
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda           
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Komenda            
Sklep o ukinitvi javnega dobra            
Sklep o izvolitvi predstavnikov Občine Komenda (elektorjev) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2017           
Javno naznanilo o spremembah in dopolnitvah zazidalnega (lokacijskega) načrta            
Sklep o višini cene pomoči na domu           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO4 – SLOGA MOSTE - sprememba št. 2           
Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana uredniškega odbora glasila Občine Komenda           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju uredniškega odbora glasila Občine Komenda           
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin            
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor