Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Komenda v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo osrednja Slovenija - vzhod           
sklep o imenovanju predstavnika Občine Komenda v Svet zavoda medobčinski muzej Kamnik           
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Klanec           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika Aplence – glasila Občine Komenda           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2019           
Sklep o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v Občine Komenda           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Mehurčki           
Sklep o ukinitvi javnega dobra            
Letni program športa v Občini Komenda za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor