Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja ko 11 Podboršt           
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Nasovče           
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (spremembe št. 4)           
Sklep           
Naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve           
Sklep o imenovanju uredniškega odbora Aplence — glasila Občine Komenda           
Sklep o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2019           
Naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2019           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda           
Sklep o potrditvi cene storitev družbe Snaga javno podjetje d.o.o. za obdobje 2019 – 2021           
Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb v Občini Komenda            
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Komenda           
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02/1 – poslovno proizvodna cona Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2)           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Občini Komenda            
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Komenda           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komenda           
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Klanec           
sklep o imenovanju predstavnika Občine Komenda v Svet zavoda medobčinski muzej Kamnik           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor