Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šenčur           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GOLOREJ«           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parcele 447 k.o. 2125 Voglje           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Šenčur ŠE-37 IG           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (sprememba 05)           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Šenčur           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo hleva za drobnico in stanovanjske hiše oz. preselitev kmetije Štrajhar           
Zaključni račun proračuna Občine Šenčur za leto 2018           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur           
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Šenčur           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj v Občini Šenčur           
Spremembe sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šenčur           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor