Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Podčetrtek za leto 1995           
Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Podčetrtek           
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembi območij naselij Sodna vas in Podčetrtek           
Sklep o povišanju takse za povračilo stroškov izgradnje vodovoda (Podčetrtek)           
Odlok o spremembi območji naselij Sopote, Slake, Virštanj in Podčetrtek, ter o združitvi in preimenovanju naselij Sopote in Slake (Podčetrtek)           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela           
Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Broz Bistrica ob Sotli (Podčetrtek)           
Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek (Podčetrtek)           
Sklep o uvedbi takse za povračilo stroškov financiranja sanacije skupnega odlagališča in komunalne opreme (Podčetrtek)           
Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih Občine Podčetrtek za leto 1995           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1995           
Statut Občine Podčetrtek           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995 (Podčetrtek)           
Statutarni sklep Občine Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor