Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi članov sveta KS Polje ob Sotli in volilnih enot za volitve članov sveta KS Polje ob Sotli (Podčetrtek)           
Sklep o določitvi članov KS Bistrica ob Sotli in volilnih enot za volitve članov sveta KS Bistrica ob Sotli (Podčetrtek)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli (Podčetrtek)           
Sklep o določitvi števila članov sveta KS Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju in volilnih enotah za volitve članov sveta Krajevnih skupnosti Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju (Podčetrtek)           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek           
Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek           
Odlok o določitvi krajevne takse na območju Občine Podčetrtek           
Sklep o višini cen programov v otroških vrtcih v Občini Podčetrtek           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1996           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 (Podčetrtek)           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1995           
Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Podčetrtek           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek v letu 1996           
Odlok o popravku odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1995           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta ATI - CAMP Atomske Toplice I. faza (Podčetrtek)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor