Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Izid glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju (Podčetrtek)           
Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju(Podčetrtek)           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju (Podčetrtek)           
Sklep o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Podčetrtek)           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Podčetrtek)           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1997           
Sklep o obveznem zbiranju in odvažanju smeti in odpadkov (Podčetrtek)           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek za leto 1997           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Podčetrtek)           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Podčetrtek)           
Pravilnik o štipendiranju (Podčetrtek)           
Sklep o taksi, s katero se plačuje organizirano delo z odpadki (Podčetrtek)           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Podčetrtek           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1997 (Podčetrtek)           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Podčetrtek           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1996           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 (Podčetrtek)           
Razpis rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek v letu 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor