Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek           
Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Podčetrtek           
Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno območje AT2 – kopališče in kamp Atomske Toplice           
Odlok o določitvi turistične takse na območju Občine Podčetrtek           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli           
Statutarni sklep o ustanovitvi nove krajevne skupnosti v Občini Podčetrtek           
Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Olimje in Podčetrtek           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek           
Razpis prvih volitev v Svet krajevne skupnosti Olimje           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu plinovoda M4 za Posavje in Dolenjsko, odsek Rogaška Slatina – Anže na območju Občine Šmarje pri Jelšah           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet in za volitve župana Občine Bistrica ob Sotli           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svet in za volitve župana Občine Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor