Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni komunalnih storitev – odvoza komunalnih odpadkov v tipiziranih zabojnikih in odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda v Občini Podčetrtek           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2001           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Pravilnik Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije “Sotla“           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek           
Ugotovitev, da je mandat svetnika prešel na naslednjega kandidata           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2000           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Podčetrtek           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podčetrtek           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 1999           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek           
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Podčetrtek           
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje AT2 - kopališče in kamp Atomske Toplice           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000, za območje Občine Podčetrtek – dopolnjene v letu 2000           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor