Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002 I           
Odlok o ureditvi plovbe na mejni reki Sotli           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Podčetrtek           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2001           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Podčetrtek           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2000           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2001           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvih prodajaln v Občini Podčetrtek           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2001           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2001           
Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor