Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2003           
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podčetrtek           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek           
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov sveta KS Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj za volitve članov sveta krajevne skupnosti           
Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Podčetrtek           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2002           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002 II           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Podčetrtek           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2002           
Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Podčetrtek           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor