Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2004           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek           
Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka           
Tržni red na javni tržnici v Podčetrtku           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek           
Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Podčetrtek           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2002           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003           
Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek           
Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek           
Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2001           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2003 II           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor