Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2005           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2033/19, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 40/2, parc. št. 45/1, parc. št. 44/2 in parc. št. 314/2, vse k. o. Verače, ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2005           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2058/2, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 1267/3, k. o. Verače ter ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta občine Podčetrtek           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podčetrtek           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2004           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o kriterijih in merilih za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor