Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2006           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2006           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005           
Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta           
Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2005           
Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek           
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek           
Sporazum o razdelitvi premoženja prejšnje Občine Podčetrtek           
Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek           
Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005           
Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor