Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2007           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2007           
Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Statut Občine Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2006           
Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Podčetrtek           
Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Sklep o zamenjavi nepremičnine, parc. št. 1871/2, k. o. Imeno, za parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, vse k. o. Imeno, ter ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor