Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008           
Sklep o povišanju najemnin od 1. januarja 2008 dalje za stanovanja v lasti Občine Podčetrtek           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2008           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2008           
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek           
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek in poteku njihove nadaljnje priprave           
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2006           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek           
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek za leto 2007           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007           
Odlok o spremembi Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor