Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2009           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2009           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1400/9, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 627/3 in parc. št. 628/3, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1413/3, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 710/9, parc. št. 701/2 in parc. št. 710/7, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Sodna vas           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2007           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Vonarje           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Roginska gorca           
Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 1400/11, k.o. Virštanj za nepremičnino parc. št. 700/2, k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1404/2, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 639/2, 640/1 in 644/2, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor