Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2010           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2009           
Pravilnik o načinu oddajanja večnamenske športne dvorane, telovadnic in zunanjih športnih površin v Občini Podčetrtek v uporabo           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009           
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek           
Spremembe Statuta Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009           
Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. Sodna vas           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo TRC Vonarsko jezero           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 666/2, k. o. Nezbiše in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 142/4, k. o. Nezbiše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor