Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Imeno           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2011           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2011           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007           
Poročilo o izidu volitev župana, volitev v občinski svet in volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Imeno           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek,           
Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek           
Statut Občine Podčetrtek           
Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor