Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2012           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2012           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1228 – Sopote           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1228 – Sopote           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2012           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Pristava           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Verače           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lastnič           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1400/15, k. o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 915/5, k. o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2033/17, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 56/2, k. o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Podčetrtek           
Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor