Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1220 – Roginska gorca           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2013           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2013           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1229 – Podčetrtek           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek Namen           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2012           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 – Lastnič           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor